Federatie Landbouw en Zorg, FLZ

Wij werken met het kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen. Hiervoor worden wij getoetst door de Federatie Landbouw en Zorg. Jaarlijks schrijven wij een jaarverslag en eens in de drie jaar volgt daarop een onafhankelijke audit. Voorafgaand aan de audit moeten wij de RI&E, de risico inventarisatie en evaluatie en het kwaliteitssysteem opnieuw bekijken.
We zijn in het bezit van een geldige VOG.